Onze diensten

Onderneem niet blindelings

Wij worden uw partner, adviseur én klankbord!

Marktonderzoek Devroe & Partners
Marktonderzoek

Marktonderzoek

Marktonderzoek is een vlag die heel wat ladingen dekt. Na een kennismakingsgesprek adviseren we u en kiezen we het meest geschikte onderzoek, afhankelijk van het doel dat u wenst te bereiken of de informatie die u wilt achterhalen. Soms is een combinatie gewenst of een vervolgtraject. Dankzij de verhelderende resultaten hoeft u uw uitdagingen niet langer blindelings aan te gaan.

Ontdek hieronder de meest voorkomende soorten marktonderzoek.

Big data en digitale revolutie

Data is het nieuwe goud. Er is veel te doen rond big data, A.I. en de digitale revolutie die op ons afkomt. Als deze nieuwe technologieën zijn er om de klant beter te bedienen en te ontzorgen. Het gaat er om hoe bedrijven essentieel en relevant kunnen zijn voor de klant van morgen. Belangrijk hierbij is de customer journey van de klant in kaart te brengen en het proces makkelijker te maken voor de klant. Om de dieperliggende wensen en behoeftes van de klanten te achterhalen, is marktonderzoek nodig en niet alleen bij de klant van vandaag maar ook bij de klant van morgen. 

Training en Advies

Training & advies

We stellen onze expertise ook graag ten dienste van u en uw medewerkers. Dat betekent dat u ook op ons beroep kunt doen voor commercieel advies en diverse opleidingen en/of workshops. 

Artboard Created with Sketch.

Commercieel advies & klankbord voor uw bedrijf

Ook wanneer we commercieel advies geven, doen we dat op basis van kennis. En die halen we uit een klantenbevraging en een interne audit van de commerciële slagkracht van uw bedrijf. Daarnaast fungeren we ook graag als klankbord voor uw bedrijf of organisatie. Aan de hand van één of meerdere revitaliserende gesprekken, helpen we u uw ideeën af te toetsen en geven we onze objectieve visie. Ons advies gaat over alle aspecten die uw bedrijf beter positioneren op uw markt.

Artboard Created with Sketch.

Training & workshops

Wij stellen onze expertise ook graag ten dienste van uw en uw medewerkers. De trainingen zijn gegroeid uit onze kennis en ervaring en zijn zeer hands-on. Dit kan gaan van klantgerichtheid, creatief denken, commercieel telefoneren en verkooptechnieken. Deze trainingen gebeuren voornamelijk in een ruimer kader of als gevolg van de noden die blijken uit het marktonderzoek.

Artboard Created with Sketch.

Brainstormsessies

Nood aan frisse ideeën? Inge Devroe heeft opleiding gevolgd bij COCD en is deskundige in de creatieve denktechnieken. Creativiteitsoefeningen dienen vooral bij innovatieprojecten of om nieuwe marktmogelijkheden te ontdekken. De GPS-brainstormkit van Flanders DC kan hierbij eveneens gebruikt worden. 

Samenwerken? Contacteer ons